รู้หรือไม่ !!! ฟังเพลงแล้วขนลุก เป็นคนมีสมองที่พิเศษกว่าคนอื่น