สนพ. เปิดตัว แอปพลิเคชัน ชีวิตหาร 2 ฟีเจอร์ใหม่รณรงค์ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่