ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูรหมู่บ้านเสม็ดงาม ของดีเมืองจันท์ เสื่อต้นกกจันทบูร