คุ้มวงศ์บุรี จ.แพร่ ชมคุ้มเก่าแก่แสนคลาสสิก เรือนขนมปังขิงสีชมพู