“ทำบ้านให้รูปอยู่” ผลงานอันทรงคุณค่า @หอศิลป์เอมเจริญ กาญจนบุรี