ไม่ไปเดี๋ยวเชย หอชมทุ่งบ้านต้นตาล จุดชมทุ่งนาแห่งใหม่ @ สุพรรณบุรี