ส่องปลาสวย แห่งเดียวในสุโขทัย @ พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ