ชมศิลปะปูนปั้นแห่งยุคทองสมัยสุโขทัย @ วัดตระพังทองหลาง