รู้หรือไม่ … เสพติดโซเชียลมีเดีย บนสมาร์ทโฟนมากเกินไป อาจถึงตาย