ปฎิบัติธรรมกลางยอดเขา ชมทะเลหมอก สักการะรอยพระพุทธบาท @ อุทยานธรรมเขานาในหลวง จ.สุราษฎร์ธานี