ไปถ่ายรูปกัน ทุ่งข้าวบาร์เลย์ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ออกรวงสีทองต้อนรับลมร้อน