ปราสาทศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ส่องทับหลังสวย ชมนางอัปสรางามเด่นแห่งเดียวในไทย