แสวงบุญสู่ยอดเขาเขลางคบรรพต นมัสการพระธาตุเก่าแก่ @ วัดพระธาตุม่อนพญาแช่ จ.ลำปาง