วันเดียวเที่ยวตะลอน “เกาะเกร็ด” หมู่บ้านชาวมอญใกล้เมืองกรุง