เที่ยววัดเก่าพันปี ขอพรวิหารพระเจ้าพันองค์ @ วัดปงสนุก ลำปาง