วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ ไหว้หลวงพ่อพระชีว์ ภาวนาจิตตามอย่างหลวงปู่ดุลย์