ร้านเข่ง Raan-Keng ชิมอาหารสไตล์อีสานกายะท่ามกลางบรรยากาศสีม่วงอัญชัน