ตะลุย 5 ร้านข้าวขาหมู เด็ดดวง กรอบนอกนุ่มใน อร่อยเหาะ อย่าได้กลัวอ้วน