ร้านข้าวบึ้ม (วัชระโภชนา) ร้านข้าวกะเพรา 15บาท @ตลาดบางกอกน้อย