fbpx
//Tag: พระบรมสารีริกธาตุ

วัดนครธรรม จังหวัดสระแก้ว เที่ยววัดหลวงพ่อขาว ชมวิหารไม้สมัยรัชกาลที่ 5

2018-03-26T11:14:55+00:00สิงหาคม 21st, 2017|Categories: ที่เที่ยว 77 จังหวัด, ที่เที่ยวจังหวัดสระแก้ว, ที่เที่ยวภาคตะวันออก|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

วัดโพรงอากาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไหว้พิฆเนศปางนั่งประทานพร ใหญ่สุดในประเทศไทย

2018-03-26T11:19:25+00:00สิงหาคม 5th, 2017|Categories: ที่เที่ยว 77 จังหวัด, ที่เที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา, ที่เที่ยวภาคตะวันออก|Tags: , , , , , , , , , , , |

วัดเขาดีสลัก จ.สุพรรณบุรี ขึ้นเขากราบรอยพระพุทธบาท ชมวิว 360 องศา

2018-03-26T11:32:04+00:00มิถุนายน 8th, 2017|Categories: ที่เที่ยว 77 จังหวัด, ที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี, ที่เที่ยวภาคกลาง|Tags: , , , , , , , , , , , |

วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ เที่ยววัดสวยใกล้กรุง ชมความงามพระธุตังคเจดีย์

2018-03-26T11:37:39+00:00พฤษภาคม 22nd, 2017|Categories: ที่เที่ยว 77 จังหวัด, ที่เที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ, ที่เที่ยวภาคกลาง|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี ชมหินหอนางอุสา ตามรอยอารยธรรมมนุษย์โบราณ

2018-03-26T11:41:29+00:00พฤษภาคม 18th, 2017|Categories: ที่เที่ยว 77 จังหวัด, ที่เที่ยวจังหวัดอุดรธานี, ที่เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|Tags: , , , , , , , , , , , , |

วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี เที่ยวชมวิหารสวยงามวิจิตร พุทธสถานกลางธรรมชาติ

2018-03-26T11:41:31+00:00พฤษภาคม 17th, 2017|Categories: ที่เที่ยว 77 จังหวัด, ที่เที่ยวจังหวัดอุดรธานี, ที่เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|Tags: , , , , , , , , , , , , |

ภูทอก จังหวัดบึงกาฬ เดินสะพานไม้แห่งศรัทธา ขึ้นบันไดเวียนสู่ยอดภูศักดิ์สิทธิ์

2018-03-26T11:45:30+00:00เมษายน 24th, 2017|Categories: ที่เที่ยว 77 จังหวัด, ที่เที่ยวจังหวัดบึงกาฬ, ที่เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

พระธาตุเรณูนคร จังหวัดนครพนม ไหว้พระธาตุเรณู สักการะพระองค์แสน

2018-03-26T12:39:57+00:00มีนาคม 27th, 2017|Categories: ที่เที่ยว 77 จังหวัด, ที่เที่ยวจังหวัดนครพนม, ที่เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|Tags: , , , , , , , , , , , |

พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง สักการะพระมหาธาตุ 9 ชั้น ชมวิวบึงแก่นนคร

2018-03-26T12:40:11+00:00มีนาคม 10th, 2017|Categories: ที่เที่ยว 77 จังหวัด, ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น, ที่เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

พระธาตุขามแก่น ไหว้พระธาตุเจดีย์เก่าแก่ สัญลักษณ์เมืองขอนแก่น

2018-03-26T12:40:12+00:00มีนาคม 10th, 2017|Categories: ที่เที่ยว 77 จังหวัด, ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น, ที่เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|Tags: , , , , , , , , , , , , |

วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช เที่ยววัดอันซีนพันปี ชมพระธาตุไร้เงา แห่งแดนใต้

2018-03-26T12:43:25+00:00มีนาคม 3rd, 2017|Categories: ที่เที่ยว 77 จังหวัด, ที่เที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช, ที่เที่ยวที่เที่ยวภาคใต้|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

วัดเขาพลอง จังหวัดชัยนาท ขึ้นเขาพลอง ไหว้พระรับพร ชมวิวรอบเมืองชัยนาท

2018-03-26T12:43:43+00:00กุมภาพันธ์ 22nd, 2017|Categories: ที่เที่ยว 77 จังหวัด, ที่เที่ยวจังหวัดชัยนาท, ที่เที่ยวภาคกลาง|Tags: , , , , , , , , , , , , |

error: Content is protected !!