พิชิตยอดเขาหลวง เดินป่าเที่ยวโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ @ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง