รู้หรือไม่ !!! ทาสแมว จะมีรสนิยมทางเพศ ชอบความรุนแรง มากกว่าคนปกติ