เที่ยวเมืองเซรามิค เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชามตราไก่ ของฝากขึ้นชื่อเมืองลำปาง @ พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี