ข้าวกระยาคู ชิมอาหารท้องถิ่น ของกินหายากจากชุมชนไทยพวน จ.นครนายก