ที่เที่ยวจังหวัดสุรินทร์

หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จ.สุรินทร์ นั่งช้าง ชมวิถีหมู่บ้านช้างใหญ่สุดในอีสาน

หมู่บ้านทำเครื่องเงินเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ เลือกซื้อปะเกือม เครื่องเงินถิ่นอีสาน

วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ ไหว้หลวงพ่อพระชีว์ ภาวนาจิตตามอย่างหลวงปู่ดุลย์

วนอุทยานพนมสวาย จังหวัดสุรินทร์ เยือนถิ่นศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระขอพรบนเขา 3 ลูก

ปราสาทศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ส่องทับหลังสวย ชมนางอัปสรางามเด่นแห่งเดียวในไทย