ที่เที่ยวจังหวัดนครพนม

ตามรอยประวัติศาสตร์ เยี่ยมบ้านลุงโฮ @ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านมิตรภาพไทย–เวียดนาม