ที่เที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทโคกโก่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ นอนโฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีชาวผู้ไท

พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ แหล่งเรียนรู้ ตื่นตาแดนไดโนเสาร์ แห่งแรกของไทย

พระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เที่ยวเมืองฟ้าแดดสงยาง ไหว้พระธาตุงามเสริมดวง