เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี ลูกค้าไม่ค่อยมี ค้าขายก็ลำบาก การงานไม่ค่อยรุ่ง.. แน่นอนปัญหาทางการเงินก็ตามมา  จะหันไปพึ่งใครก็มืดมนเหลือเกิน บางทีการภาวนาอย่างแน่วแน่ อาจช่วยผ่อนหนักเป็นเบา.. กลับร้ายเป็นดีได้ ..  ลองดูกับ 5 คาถาเรียกทรัพย์ ที่คนนิยมสวดกันมากที่สุด

1 คาถาเงินล้าน หลวงพ่อ ฤาษี ลิงดํา วัดท่าซุง

ตั้งนะโม 3 จบ นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค) พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน ) มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย) มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน) พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า) สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น) เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

 

2 คาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

ตั้งนะโม 3 จบ “พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ” (1 จบ) “วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา 
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม” (จะสวด 3 จบ 5 จบ 7 จบ 9 จบก็ได้) ให้สวดเวลาตื่นนอน ก่อนนอน หรือใส่บาตร รวมถึงเวลาค้าขาย ก็สามารถสวดได้เช่นกัน

 

3 คาถามหาลาภ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก ตั้งนะโม 3 จบ สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ เกรัตสะ พระพุทธชิตา สัพพโส คุณะวิภา สัมปัจโต นะรุตตะโม มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เม สวดภาวนาเพื่อขอโชคขอลาภ และทำมาหากินให้ร่ำรวยๆ

 

4 คาถาเรียกเงินเข้าร้าน

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว “โอม มหาลาโภ โชคะวันตัง เอหิ จงมา ธะนะปาตัง มากะมายังอักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง” หากสวดทุกวัน เพื่อให้เรียกเงินเรียกทองเข้าร้าน จะได้ร่ำรวยๆ

 

5 คาถาเรียกลาภ

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง สวดภาวนาก่อนนอน 3 จบ จะเรียกทรัพย์โชคลาภให้มีได้อย่างน่าอัศจรรย์

===========================

อย่างไรก็ดี การสวดมนต์ภาวนา นอกจากจะช่วยเรื่องโชคลาภตามความเชื่อของคนที่ศรัทธา ที่นอกจากจะทำให้รู้สึกสบายใจยังช่วยให้ผู้สวด มีสมาธิ สติปัญญา ในแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดั่งคำพระที่บอกไว้ว่า สติมาปัญญาเกิด…สาธุ