Shares
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  11
  Shares

วันนี้ Thailand Top Vote จะพาไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันต่อที่จังหวัดนครนายก โดยครั้งนี้จะพาไปทำความรู้จักกับ บ้านหุบเมย หมู่บ้านของชาวไทยเวียง ที่โดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรม “เผาข้าวหลาม” งานบุญที่มีความสำคัญต่อคนในชุมชนบ้านหุบเมยมาช้านาน

บ้านหุบเมย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก อยู่ในบริเวณหุบเขาและอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นถิ่นฐานของชาวไทยเวียง (ลาวเวียงจันทน์ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5) ซึ่งมีการถือประเพณีวัฒนธรรมของชาวลาวเวียงจันทน์เป็นวิถีชีวิต

เผาข้าวหลาม

หากพูดถึงประเพณีและวัฒนธรรมของ หมู่บ้านหุบเมย นั้นมีความน่าสนใจมาก พวกเค้ามีประเพณีดั้งเดิมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน โดยมีการจัดประเพณีต่างๆ ตลอดทั้งปี อย่างเช่นการ ทำบุญข้าวหลาม ที่ถือเป็นประเพณีที่ทำให้หลายคนรู้จักหมู่บ้านนี้เป็นวงกว้าง

เผาข้าวหลาม

โดยทางวัดหุบเมย ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านหุบเมย มีการจัดประเพณีทำบุญเผาข้าวหลามเป็นประจำทุกปี เพราะนี่ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวบ้านหุบเมยที่สำคัญ ดังนั้นชาวบ้านมักจะมาร่วมบุญและสืบสานประเพณีนี้กันทั้งหมู่บ้าน นอกจากจะเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามแล้ว ยังจัดขึ้นเพื่อความสามัคคีของชาวบ้านหุบเมย และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมให้กับนักท่องเที่ยว

เผาข้าวหลาม

เราจะเห็นได้ว่าคนในหมู่บ้านมีความสามัคคีกันคือฝ่ายชายมีหน้าที่ไปตัดไม้ไผ่เป็นท่อนๆ ส่วนฝ่ายหญิงเตรียมแช่ข้าวเหนียว ขูดมะพร้าว ปรุงข้าวหลามให้รสอร่อย หวาน มัน เค็ม สำหรับกรอกใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วนำไปเผาไฟ พอเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านจะนำข้าวหลามที่ทำเหล่านี้พร้อมกับอาหารคาวหวานไปทำบุญร่วมกันที่วัด

เผาข้าวหลาม

เผาข้าวหลาม

เผาข้าวหลาม

เผาข้าวหลาม

เผาข้าวหลาม

เมื่อถึงวันงาน เผาข้าวหลาม จะมีการประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีเผ่าข้าวหลาม เมื่อเริ่มประกอบการทำข้าวหลามและเผ่าข้าวหลามเสร็จแล้ว เค้าจะนำข้าวหลามทำบุญใส่บาตรและสู่ขวัญข้าวต่อไป

เผาข้าวหลาม

เผาข้าวหลาม

ทั้งนี้ ชาวบ้านยังมีการต่อยอดวัฒนธรรม ด้วยการจัดตั้งกลุ่มข้าวหลามบ้านหุบเมยขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนและชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับคนที่อยากลิ้มลองรสชาติของ ข้าวหลาม บ้านหุบเมย ต้องมาลองพิสูจน์ความอร่อย รสหวานมัน ด้วยตัวเองที่หมู่บ้านนี้เลยค่ะ

เผาข้าวหลาม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มข้าวหลามบ้านหุบเมย

ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
คุณสุมาลี 087-0940066

ขอบคุณ วัดหุบเมย , nakhonnayok.dusit.ac.th


Shares
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  11
  Shares