หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังคงสับสนว่าจบมาแล้วจะไปทำงานสายไหนดี หรือทำงานแล้ว แต่อยากเปลี่ยนสายงาน ต้องดูเลย เพราะวันนี้ Thailand Top Vote จะมาเปิดเผย 5 อันดับ ประเภทงานที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด ในปี 2562 โดยเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ฐานข้อมูลจาก จ๊อบไทย (JobThai)

ประเภทงานที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด

จ๊อบไทย (JobThai) เว็บไซต์หางาน สมัครงานออนไลน์ อันดับ 1 ของประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลคาดการณ์ความต้องการตลาดแรงงานของประเทศไทยในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2562 โดยพบว่า 5 ประเภทงานที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด มีดังนี้

 

อันดับ 5 งานบัญชี ประมาณ 5,100 อัตรา

งานบัญชี เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางบัญชี รวมถึงการบันทึก จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และการจัดทำรายงานทางการเงิน บุคคลทีทำหน้าที่นี้จะถูกเรียกว่า “นักบัญชี” ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เรียนจบมาทางสายงานบัญชี

ประเภทงานที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด

อันดับ 4 งานธุรการ/จัดซื้อ และงานวิศวกรรม เท่ากันที่ประมาณ 5,500 อัตรา

งานจัดซื้อ คือตำแหน่งงานของบุคคลที่จัดหาสินค้า หรือบริการที่ต้องการมาสู่องค์กร ต้องอาศัยทักษะและความสามารถในการต่อรอง ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและต้องไม่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ โดยมีตั้งแต่ งานจัดซื้อทั่วไปหรือจัดซื้อต่างประเทศ

ประเภทงานที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด

อันดับ 3 งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ ประมาณ 8,200 อัตรา

คนในสายงานนี้ต้องตรวจสอบและตรวจรับสินค้าเข้าจาก Suppliers ตรวจงานที่ผลิตในกระบวนการผลิต เรียกได้ว่าต้องสามารถควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบงานในกระบวนการ IN PROCESS และ FINAL ตามแบบที่ลูกค้ากำหนดได้ แต่หากเกิดปัญหาต้องวิเคราะห์สาเหตุ – ตอบปัญหา เรื่องคุณภาพสินค้าที่ได้รับข้อร้องเรียน รายละเอียดคร่าวๆ ก็จะมีประมาณนี้

ประเภทงานที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด

อันดับ 2 งานช่างเทคนิค ประมาณ 10,200 อัตรา

งานช่างเทคนิค สายงานนี้ครอบคลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซม และดูแลรักษา พวกอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ หรือหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงานที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด

อันดับ 1 งานขาย ประมาณ 21,200 อัตรา

การขายคือกระบวนการเสนอสินค้าและบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชื้อและจบด้วยการซื้ออย่างพึงพอใจ คนที่เป็นพนักงานขาย ต้องให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ผู้ซื้อเห็นคุณค่า หรือประโยชน์ แล้วตัดสินใจซื้อในที่สุด

ประเภทงานที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด

 

ขอบคุณ จ๊อบไทย (JobThai)