สวัสดิการ เป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ปรารถนาพอๆ กับค่าตอบแทนในแต่ละเดือน แต่บางบริษัทก็ไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องนี้เท่าที่ควร วันนี้ Thailand Top Vote มีผลสำรวจ 10 สวัสดิการที่มนุษย์เงินเดือนต้องการมากที่สุด มาฝาก มาดูกันสิว่า อะไรจะมาเป็นอันดับแรก

สวัสดิการ

จากการสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานทั่วประเทศโดย JobThai เว็บไซต์จัดหางานชื่อดัง เกี่ยวกับเรื่อง สวัสดิการที่มนุษย์เงินเดือนต้องการ ทำให้เราได้รู้ว่าคนไทยวัยทำงานยังคงต้องการสวัสดิการที่ดี นอกเหนือจากเรื่องเงินเดือน ซึ่งมันคงจะเป็นเรื่องที่ดีหากองค์กรใดองค์กรหนึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์เงินเดือนได้

 

สวัสดิการที่มนุษย์เงินเดือนต้องการมากที่สุด คืออะไร?

อันดับที่ 10 ได้แก่ เบี้ยขยัน

เบี้ยขยัน เป็นสวัสดิการเพื่อสร้างกำลังใจให้กับพนักงานที่มาทำงานอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ ขาด ลา มาสาย ซึ่งการจ่ายเบี้ยขยันให้แก่พนักงานที่ประพฤติดีถือเป็นแรงจูงใจให้พนักงานมาทำงานตรงเวลา ไม่ลา ไม่สาย

สวัสดิการ

อันดับที่ 9 ได้แก่ ประกันชีวิต

อย่าลืมว่าบริษัทไม่ได้รักคุณ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนไม่ควรมองข้ามเลยเด็ดขาด เพราะหากว่าเราทำงานหนักจนเกินไปหรือฝืนทำงาน นอกจากจะส่งผลเสียต่อตนเอง อาจส่งผลกระทบกับบริษัทได้ถ้าเราทำงานให้องค์กรอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ สำหรับประกันชีวิตนั้น บริษัทจะจัดให้มีการทำประกันชีวิตแบบกลุ่ม  และอุบัติเหตุ ให้แก่พนักงาน โดยคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต

อันดับที่ 8 ได้แก่ เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้ (Flexible Hour)

องค์กรใดก็ตามที่มีลักษณะการทำงานที่ยืดหยุ่นได้ นับว่าเป็นเรื่องโชคดีของพนักงานเสียจริง เพราะหากมากำหนดเวลาหรือบังคับจนเกินไป จะทำให้พนักงานไม่อยากทำงานหรือหมดกำลังใจในการทำงานเสียเปล่า ในกรณีนี้ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน

อันดับที่ 7 ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน

สำหรับสวัสดิการเรื่องนี้ถือว่าคนในครอบครัวก็ได้ประโยชน์ไปด้วย สิทธินี้มักพบในส่วนของบุคคลที่เป็นข้าราชการ หรือบุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย

สวัสดิการ

อันดับที่ 6 ได้แก่ เงินออมพิเศษ

เป็นการจัดทำเงินออมพิเศษให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีเงินใช้ในยามฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งสวัสดิการนี้ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ดี ช่วยสร้างแรงจูงใจที่ดีในการทำงาน

อันดับที่ 5 ได้แก่ ค่าล่วงเวลา

ตามหลักความจริงแล้วพนักงานลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ หากทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด บางบริษัทก็มีการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาแตกต่างกันไป สำหรับมนุษย์เงินเดือนคนไหนที่ทำงานล่วงเวลาแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน เตรียมแจ้งกรมแรงงานได้เลย

อันดับที่ 4 ได้แก่ ประกันสุขภาพ

สำหรับสวัสดิการประกันสุขภาพ ของมนุษย์เงินเดือน ควรพิจารณาความคุ้มครองและวงเงินค่ารักษาที่ได้รับ เพราะถ้ามีเฉพาะประกันสังคม ในส่วนของวงเงินค่ารักษาน่าจะเพียงพอกับค่าใช้จ่าย โดยไม่จำเป็นต้องทำประกันสุขภาพเพิ่มเติม ​

สวัสดิการ

อันดับที่ 3 ได้แก่ ประกันสังคม

สิทธิประกันสังคม เป็นสิทธิที่คนวัยทำงานทุกคนควรรับรู้และควรได้รับ โดยผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิต่างๆ เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ซึ่งไม่เกิดจากการทำงาน อย่างกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี แต่ละมาตราก็มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป ดังนั้นต้องศึกษาให้ดี เพราะว่าถือเป็นสิทธิรัฐสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนในประเทศควรจะต้องมี

อันดับที่ 2 ได้แก่ วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

ตามหลักแล้วเป็นสิทธิที่มนุษย์เงินเดือนควรได้รับ สำหรับนายจ้างและลูกจ้างจะต้องตกลงกันล่วงหน้า กำหนดให้มีวันหยุดที่ชัดเจน ยกตัวอย่างถ้าเป็นวันหยุดตามประเพณี ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย ถ้าวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยในวันทำงานถัดไป ในส่วนนี้ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี ส่วนการลางาน ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาหากมีธุระจำเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

สวัสดิการ

อันดับที่ 1 ได้แก่ โบนัส

บริษัทส่วนใหญ่จะพิจารณาปรับค่าจ้างและโบนัสให้กับพนักงานทุกปี บางองค์กรปีละสองครั้ง โดยคำนึงถึงผลประกอบการ กำไรที่บริษัทได้รับและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

สวัสดิการ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เงินเดือนหาเช้ากินค่ำ ไม่ควรจะหยุดพัฒนาตนเอง หากไม่ได้รับโบนัส ควรมองหาช่องทางอื่นๆ ในการเพิ่มรายได้ แต่ถ้ามนุษย์เงินเดือนคนไหนได้รับโบนัสช่วงสิ้นปีก็ถือว่าเป็นแต้มบุญ

 

ขอบคุณ JobThai , tnnthailand , www.mol.go.th