Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

จังหวัดปทุมธานี เดิมสะกดว่า ประทุมธานี จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย และยังเป็นหนึ่งจังหวัดในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีความเจริญทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของภูมิภาค รวมถึงมีพิพิธภัณฑ์และวัดที่มีความงดงามวิจิตร เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวควรค่าแก่การเยี่ยมชม

คำขวัญจังหวัด

ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ  สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้kอุตสาหกรรม

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

ต้นทองหลางลายหรือต้นปาริชาต (Erythrina variegata) เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด

ดอกบัวหลวง (Nymphaea lotus) เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด

อาณาเขตโดยรอบจังหวัดปทุมธานี

ทิศเหนือ                ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี

ทิศตะวันออก       ติดกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันตก          ติดกับจังหวัดนนทบุรี

ทิศใต้                      ติดกับจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

รวมภาพจ.ปทุมธานี
การแบ่งพื้นที่ทางการปกครอง

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 อำเภอ ประกอบด้วย
1. เมืองปทุมธานี
2. ลาดหลุมแก้ว
3. คลองหลวง
4. ลำลูกกา
5. ธัญบุรี
6. สามโคก
7. หนองเสือ

แผนที่จังหวัดปทุมธานี

แผนที่จ.ปทุมธานี

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี ปรากฎหลักฐานการตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.2202 โดยมังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนายรายณ์มหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญ สามารถตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณบ้านสามโคกได้

 

ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งที่ 2 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่บริเวณบ้านสามโคกอีก และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่ จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “มอญใหญ่” อีกทั้งพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณบ้านสามโคกเช่นเดียวกัน จากชุมชนบ้านสามโคกที่มีขนาดเล็ก จึงกลายเป็น เมืองสามโคก ในเวลาต่อมา

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2358 รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ เมืองสามโคก เป็น เมืองประทุมธานี เมื่อเข้าสู่ปี พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้ใช้คำว่า จังหวัด แทนเมือง และให้เปลี่ยนการสะกดชื่อใหม่จาก “ประทุมธานี” เป็น “ปทุมธานี” กลายเป็น จังหวัดปทุมธานี และเมื่อ พ.ศ. 2475 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรี ให้มารวมเป็นจังหวัดปทุมธานี จวบจนปัจจุบัน

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดปทุมธานี
ศาลหลักเมือง วัดโบสถ์ วัดชินวราราม วัดเจดีย์ทอง วัดพืชอุดม
ตลาดร้อยปีระแหง วัดสิงห์ วัดไผ่ล้อม วัดบัวขวัญ วัดเจดีย์หอย
ตลาดริมน้ำ วัดศาลเจ้า วัดลำมหาเมฆ วัดมูลจินดาราม วัดหงษ์ปทุมาวาส ศาลากลางเก่า
สวนสนุกดรีมเวิลด์ วัดโบสถ์ สามโคก วัดพระธรรมกาย วัดบัวขวัญ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์หินแปลก พิพิธภัณฑ์โชคชัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์บัว
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตลาดไท ตลาดน้ำคลองสาม
ทุ่งรังสิต โรงเรียนมวยไทย หออัครศิลปิน

Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •