ที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 คุ้มนายพลรีสอร์ท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1234 เชียงราย 53765003
2 แม่สลองวิลล่า แม่สลองนอก เชียงราย ( ตั้งอยู่บนดอยแม่สลอง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายค่ะ) 053765114-5
3 วังพุดตาล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1234 เชียงราย (300 เมตรจากแม่สลองวิลล่า ร้านอยู่ฝั่งขวามือ เยื้องๆ Sweet Maesalong) 089-995-4066
4 ภูสลอง 1234 เชียงราย (อยู่ 50 เมตรจาก 7-11 ฝั่งเดียวกัน) 085-866-1322