ที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 จันกะผัก ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย, อ.แม่สาย, 053-733-222
2 ข้าวซอยใจเย็น ต.ห้วยไคร้ จ.เชียงราย, อ.แม่สาย, 053-763-053
3 หยิงปิงยูนาน 132/3 หมู่ 10 ถนนเทศบาล ซอย 6 อ.แม่สาย จ.เชียงราย ต.แม่สาย, อ.แม่สาย, 053-732-213
4 ครัวสุโขทัย 42 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ต.โป่งผา, อ.แม่สาย, 053-646-249
5 หนานนวล 497 บ้านถ้ำ หมู่ที่ 1 ต.โป่งงาม จ.เชียงราย, อ.แม่สาย, 081-288-8973
6 ต้นโพธิ์ ใกล้อ่างเก็บน้ำถ้ำเสาหินพญานาค หมู่ 3 ต.โป่งงาม จ.เชียงราย, อ.แม่สาย, 081-045-9388
7 ระเบียงแก้ว ใกล้สถานีตำรวจแม่สาย ต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย, อ.แม่สาย, , 57130 053-731-172
8 สวนอาหารล้านนาเฮือนฮิมดอย หมู่ 1 ต.โป่งผา จ.เชียงราย , อ.แม่สาย, , 57130 081-555-3132
9 ข้าวต้มกิ๊กก๊อก ถนนทางหลวงหมายเลข 1 ต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย, อ.แม่สาย, , 57130 053-640-836
10 ภัตตาคารเชียงรุ้ง ถนนพหลโยธิน ต.แม่สาย จ.เชียงราย , อ.แม่สาย, , 57130 053-731-975
11 วังทอง ถนนพหลโยธิน ต.แม่สาย จ.เชียงราย , อ.แม่สาย, , 57130 053-733-388
12 น้ำเงี้ยวคุณยาย 16/1 บ้านถ้ำปลา หมู่ที่ 3 ต.โป่งงาม จ.เชียงราย, อ.แม่สาย, 081-563-6529
13 หนานจิตร 219 บ้านโป่ง หมู่ 8 ต.โป่งงาม จ.เชียงราย, อ.แม่สาย, 053-709-504
14 ต้นลำใย ใกล้อ่างเก็บน้ำถ้ำเสาหินพญานาค หมู่ 3 ต.โป่งงาม จ.เชียงราย, อ.แม่สาย, 081-672-2487
15 อ.ทองใบโภชนา 93 บ้านสันกอสา หมู่ 6 ต.โป่งงาม จ.เชียงราย, อ.แม่สาย, 084-611-7188
16 ครัวไมตรี ทางขึ้นดอยตุง ต.ห้วยไคร้ จ.เชียงราย, อ.แม่สาย, 089-953-4914
17 เดอะวรรณสเต็ก ตรงข้ามเทศบาลแม่สาย ถนนพหลโยธิน ต.แม่สาย จ.เชียงราย, อ.แม่สาย, 083-821-4947
18 กินอิ่ม เมี่ยงปลาเผา ด้านหน้าอำเภอแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, 086-658-3848