Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 ภูภิรมย์ ถนนเด่นห้า ต.แม่กรณ์ จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย, 086-429-5644
2 น้ำเงี้ยวป้าสุข 192/5 ถนนสันโค้งน้อย อ.เมือง จ.เชียงราย ต.รอบเวียง, อ.เมืองเชียงราย, 053-752-471
3 ลีลาวดี 58 หมู่ 9 ถนนแควหวาย ต.รอบเวียง จ.เชียงราย , อ.เมืองเชียงราย, 053-600-000
4 เอกโอชา 455 หมู่ 4 อ.เมือง จ.เชียงราย ต.ริมกก, อ.เมืองเชียงราย, 053-712-543
5 ข้าวซอยวิจิตรา 1/14 ถนนไตรรัตน์ อ.เมือง จ.เชียงราย ต.เวียง, อ.เมืองเชียงราย, 089-744-4143
6 วรรณภา 425/5-6 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย, 081-628-6291
7 ภูแล 123/1 ถนนธนาลัย ต.รอบเวียง จ.เชียงราย , อ.เมืองเชียงราย, 053-600-500
8 ข้าวซอยพอใจ 1023/2 ถนนเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย ต.เวียง, อ.เมืองเชียงราย, 053-712-935
9 สุขสราญ ใกล้คอนโดเทล ต.เวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย, 083-573-3322
10 หยิงปิงยูนนาน ต.เวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย, , 57000 081-681-1771
11 มุมไม้ 64 หมู่ 6 ถนนสันโค้งหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย ต.รอบเวียง, อ.เมืองเชียงราย, 053-716-416
12 สบันงาขันโตก 226/50 ถนนสันโค้งน้อย อ.เมือง จ.เชียงราย ต.รอบเวียง, อ.เมืองเชียงราย, 053-712-290
13 ฟรีซบาร์  ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย, , 57000 053-717-454
14 บ้านกลางเวียง 498/9 ถนนรัตนาเขต อ.เมือง จ..เชียงราย ต.เวียง, อ.เมืองเชียงราย, 053-744-389
15 ครัวต้นไม้ 170 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย ต.ริมกก, อ.เมืองเชียงราย, 053-750-383
16 บ่อกุ้งบ้านสวน ถนนราชโยธา อ.เมือง จ.เชียงราย ต.รอบเวียง, อ.เมืองเชียงราย, 053-717-043
17 กว้างเจริญ เยื้องตลาดฟ้าไทย ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย ต.นางแล, อ.เมืองเชียงราย, 085-546-4355
18 ไม้อิ่ม 485/11 หมู่บ้านฟ้าไทย ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย ต.นางแล, อ.เมืองเชียงราย, 088-805-7352
19 Figure&Ground หมู่ 2 ซอยวัดใหม่หน้าค่าย 3 ต.รอบเวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย, 052-023-595
20 ไชน่าทาวน์ Dusit Island Resort ถนนไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย, 053-607-999
21 ข้าวซอย ป้านวล ถนนสันป่าหนาด อ.เมือง จ.เชียงราย ต.เวียง, อ.เมืองเชียงราย, 085-829-1212
22 ลาบสนามกีฬา ข้างสนามกีฬา ต.ริมกกจ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย, 053-742-023
23 ครัวฉำฉา 447/17 ถนนสิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย ต.เวียง, อ.เมืองเชียงราย, 053-744-191
24 Starters Grill & Vegetable ต.รอบเวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย, 096-249-9162
25 รส-นิยม จิ้มจุ่ม & หมูกะทะบุปเฟ่ต์ ถนนสิงหไคล ต.เวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย, 097-928-9438
26 ครัวศิลปิน@ขัวศิลปะ ถนนพหลโยธิน (ตรงข้ามแม็คโครเชียงราย) ต.บ้านดู่ จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย, 053-166-623
27 อิ่มอร่อยซีฟู๊ด ต.ท่าสุด จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย, 099-296-9598
28 ลาบป้าใหล่ ถนนทางหลวงหมายเลข 4050 ต.ริมกก จ.เชียงราย , อ.เมืองเชียงราย, , 57100 089-954-7942

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •