Shares
 • 59
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  59
  Shares

วัดพระธาตุสวี จังหวัดชุมพร วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชุมชนอำเภอสวี

เป็นที่ตั้งของพระธาตุสวี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหนึ่งในจตุธรรมธาตุของทางภาคใต้ มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี

มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา ไม่ควรพลาด มาสักการะเพื่อความเป้นสิริมงคล

 

วัดพระธาตุสวี

เครดิตภาพ : tummengtravel.com

 

วัดพระธาตุสวี ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านวัดสวี ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุเจดีย์หนึ่งในจตุธรรมธาตุ หรือก็คือพระธาตุสวี

พระธาตุเก่าแก่องค์ใหญ่อายุกว่า 700 ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

 

วัดพระธาตุสวี

เครดิตภาพ : tummengtravel.com

 

ตามตำนานเล่าว่า พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เสด็จยกทัพมาพักรี้พลอยู่ในเขตอำเภอสวี

ได้พบเหตุการณ์ประหลาดก็คือ มีกลุ่มกาเผือกและกาอื่นๆส่งเสียงร้องเหนือกองอิฐปรักหักพัง

จึงทรงให้รื้อเศษอิฐที่ทับถมกันออก พบฐานพระเจดีย์ใหญ่ เมื่อขุดลงไปภายในพบผอบทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

พระองค์จึงสั่งให้ทำการบูรณะ แล้วนำเอาผอบบรรจุไว้ตามเดิม โดยพระราชทานชื่อเจดีย์ว่า พระธาตุกาวีปีก

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2375 เปลี่ยนชื่อเป็นพระธาตุสวี เรื่อยมา

 

วัดพระธาตุสวี

เครดิตภาพ : tummengtravel.com

วัดพระธาตุสวี

เครดิตภาพ : tummengtravel.com

 

ลักษณะของพระธาตุสวี เป็นทรงระฆังคว่ำ มีลักษณะเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช

แต่ต่างกันที่มีขนาดเล็กกว่า ปัจจุบันองค์พระธาตุได้มีการบูรณะใหม่โดยใช้กระเบื้องโมเสกปิดองค์พระเจดีย์

แต่ยังคงรูปทรงเดิมอยู่และมีการสร้างกำแพงแก้วรอบองค์พระธาตุใหม่ด้วย

 

วัดพระธาตุสวี

เครดิตภาพ : tummengtravel.com

 

ส่วนด้านหน้าพระธาตุติดกับแม่น้ำสวี เป็นที่ตั้งของศาลพระเสื้อเมือง ตามตำนานเกิดจากการเสียสละชีวิตของทหาร

ที่มีนามว่า เมือง เพื่อให้เป็นผู้เฝ้ารักษาพระธาตุ ปัจจุบันได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้านจำนวนมาก

โดยเฉพาะชาวจีนนอกจากนี้ทุกปีช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุสวีเป็นประจำทุกปี

 

เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท.ชุมพร โทร. 0 7750 1831, 0 7750 2775-6

 

การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 41 (ชุมพร – หลังสวน) ขับไปประมาณ 47 กิโลเมตร

จากนั้นให้ขับไปจนเจอทางแยก แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลูกรังไปอีกประมาณ 200 เมตรก็จะถึงวัดพระธาตุสวี

 

 


Shares
 • 59
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  59
  Shares