Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สระแก้วสระขวัญ จังหวัดสระแก้ว ที่เที่ยวอินเทรนด์ สถานที่ท่องเที่ยวอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับความเคารพ

จากคนใน จังหวัดสระแก้ว มีประวัติมายาวนาน ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ถือเป็นสถานที่แสดงถึงสัญลักษณ์

ของความเป็นสิริมงคล ที่นักท่องเที่ยว ควรหาโอกาสไปเยือน

 

สระแก้วสระขวัญ

เครดิตภาพ : gplace.com

 

สระแก้วสระขวัญ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ใกล้กับสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

ตามประวัติว่า ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี เมื่อคราวเจ้าพระยาจักรี (ทองด้วง) ได้รับมอบหมายจากพระเจ้ากรุงธนบุรี

ให้ยกทัพไปปราบปรามความไม่สงบ ในกัมพูชา ขณะที่ยกทัพมา ได้แวะพัก ที่บริเวณสระน้ำ ทั้งสองแห่งนี้ก่อน

ชาวบ้านจึงเชื่อว่า น้ำในสระแห่งนี้ เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ จังหวัดสระแก้ว

โดยยังเคยนำมาใช้ใน พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ซึ่งเชื่อว่าน้ำในสระ เป็นน้ำบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์

 

สระแก้วสระขวัญ

เครดิตภาพ : gplace.com

สระแก้วสระขวัญ

เครดิตภาพ : gplace.com

 

ดังนั้น สระแก้วสระขวัญจึงถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่มีความสำคัญ ปัจจุบันสระแก้วสระขวัญ

เป็นแหล่งเก็บน้ำ สำหรับทำน้ำประปา ใช้ในเขตเทศบาลเมือง นอกเหนือไปจากการเป็นสวนสาธารณะ

สำหรับมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ และชมวิวทิวทัศน์ ที่มีความสวยงาม

 

สระแก้วสระขวัญ

เครดิตภาพ : gplace.com

 

เปิดทุกวัน เวลา 07.00 – 18.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท.สระแก้ว โทร.0 3731 2282, 0 3731 2284

 

การเดินทาง จากที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้วทางทิศใต้ ขับมาตามถนนสุวรรณศร ไปประมาณ 1 กิโลเมตร

จนถึงกม.ที่ 246-247 จะเข้าซอยเทศบาล 2 เป็นถนนลาดยาง แยกซ้ายเข้าสู่สระแก้วสระขวัญ อีกประมาณ 800 เมตร

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •