Shares
 • 12
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  12
  Shares

อนุสรณ์พระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่เที่ยวอินเทรนด์ สถานที่สำคัญในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์

ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ก่อนเสียกรุงครั้งที่ 2 พระสถูปเจดีย์แห่งนี้จึงเป็นอนุสรณ์ 1 ใน 3 แห่งของอำเภอบางคล้า

ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม

 

อนุสรณ์พระเจ้าตากสินมหาราช

เครดิตภาพ : http://okchanthaburi.com

อนุสรณ์พระเจ้าตากสินมหาราช

เครดิตภาพ : http://okchanthaburi.com

 

อนุสรณ์พระเจ้าตากสินมหาราช หรือที่มีชื่อเต็มว่า อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตั้งอยู่ใกล้กับวัดปากน้ำโจ้โล้ ริมแม่น้ำบางปะกง ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึก

ถึงชัยชนะเมื่อรวมไพร่พลกอบกู้เอกราช ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ซึ่งมีทั้งหมด 3 แห่ง

อีก 2 แห่งจะอยู่ที่วิหารวัดแจ้ง และวิหารวัดโพธิ์ แต่เดิมสถูปองค์เดิมได้ถูกกระแสน้ำไหลกัดเซาะทำลายลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491

 

อนุสรณ์พระเจ้าตากสินมหาราช

เครดิตภาพ : http://okchanthaburi.com

อนุสรณ์พระเจ้าตากสินมหาราช

เครดิตภาพ : http://okchanthaburi.com

 

ปัจจุบันได้มีการสร้างพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นใหม่แทนที่สถูปในบริเวณเดิม

และปรับภูมิทัศน์ให้เป็นจุดนั่งพักผ่อนชมทิวทิศน์ริมแม่น้ำบางปะกงและเกาะลัดที่อยู่ตรงข้าม เจ้าตากสินมหาราช

วิหารวัดแจ้ง และวิหารวัดโพธิ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3731 2282, 0 3731 2284

 

การเดินทาง : พิกัด 13.739578, 101.210748 ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 304 ขับไปจนถึงสี่แยกบางคล้า ตรงกม.ที่ 17

จากนั้นให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่อำเภอบางคล้า เมื่อถึงตลาดบางคล้า ให้เลี้ยวขวาขับเลยตลาดไปไม่ไกลจะมีทางแยกซ้าย

เข้าไปยังอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน

 

 


Shares
 • 12
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  12
  Shares