Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วัดจีนประชาสโมสร จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดจีนเก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีคุณค่าด้านศิลปกรรมแบบจีน

และมีความสำคัญสอดคล้องกับวัดเล่งเน่ยยี่ กรุงเทพมหานคร และวัดเล่งฮัวยี่ จังหวัดจันทบุรี

เพราะเป็นตำแหน่งของมังกรพาดผ่าน ทำให้เป็นพื้นที่ที่มีความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์

 

วัดจีนประชาสโมสร

เครดิตภาพ : thai-tour.com

 

วัดจีนประชาสโมสร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดเล่งฮกยี่ ตั้งอยู่ที่ถนนศุภกิจ ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นวัดจีนศาสนาพุทธนิกายมหายาน ผู้สร้างคือหลวงจีนชกเฮ็ง ราวปี พ.ศ. 2449 หรือในสมัยรัชกาลที่ 5

ซึ่งเป็นศิษย์ของวัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่ ในกรุงเทพมหานคร ตามประวัติเล่าว่า เมื่อปี พ.ศ. 2450

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า รัชกาลที่5 เมื่อครั้งเสด็จประพาส และได้ทรงเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่าวัดจีนประชาสโมสร

 

วัดจีนประชาสโมสร

เครดิตภาพ : thai-tour.com

วัดจีนประชาสโมสร

เครดิตภาพ : sawasdee-padriew.com

 

ส่วนชื่อภาษาจีน คำว่า ฮก แปลว่า วาสนา โชคลาภ ความมั่งมีศรีสุข เล้งหรือเล่ง หมายถึง มังกร

จึงมีผู้เรียกวัดนี้ว่า มังกรวาสนา หรือมังกรแห่งโชค โดยตามหลักฮวงจุ้ยจีนกล่าวว่า วัดจีนประชาสโมสร

ถือเป็นตำแหน่งท้องมังกร ส่วนตำแหน่งหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยยี่ จังหวัดกรุงเทพฯ และหางมังกรนั้นอยู่ที่วัดเล่งฮัวยี่

จังหวัดจันทบุรี ทั้งสามตำแหน่งของมังกรพาดผ่านดินแดนของความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์

 

วัดจีนประชาสโมสร

เครดิตภาพ : sawasdee-padriew.com

 

ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือ รูปปั้นขนาดใหญ่ของท้าวจตุโลกบาล ขนาดใหญ่ 4 องค์ และเทวรูปจีนอ้วยโห้

ซึ่งแต่งกายชุดนักรบ นอกจากนี้ยังมีรูปหล่อเทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) ระฆังใบใหญ่น้ำหนักกว่า 1 ตัน

โดยถือกันว่าผู้ใดได้ตีระฆังจะทำให้ได้บุญกุศลเหมือนกับการสวดมนต์

 

วัดจีนประชาสโมสร

เครดิตภาพ : sawasdee-padriew.com

 

นอกจากนี้ยังมีวิหารอื่นๆ อาทิ วิหารบูรพาจารย์ , วิหารเจ้าแม่กวนอิม, วิหารตี่จั๊งอ๊วง, สระนทีสวรรค์และพญามังกร

 

เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

การเดินทาง : พิกัด 13.699701,101.091271 จากเส้นมอเตอร์เวย์ เลี้ยวออกมาทางฉะเชิงเทราเข้าเส้น 304

ขับเข้าเมือง แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนมหาจักรพรรดิ์ ก่อนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศุภกิจ

ขับไปจนผ่านวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) ตลาดบ้านใหม่ แล้วตรงไปอีกประมาณ 500 เมตร

วัดจีนประชาสโมสรจะอยู่ซ้ายมือ

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •