Shares
 • 781
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  781
  Shares

ปราสาทเมืองไผ่ จังหวัดสระแก้ว ที่เที่ยวอินเทรนด์ ที่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีประวัติยาวนาน กว่า 4,000 ปี

ในอดีต เคยเป็นชุมชน ที่เจริญรุ่งเรือง ในยุคทวารวดี และความสัมพันธ์ ระหว่างสยามประเทศ กับอาณาจักรขอมโบราณ

เหมาะที่จะมาเที่ยว และศึกษา ร่องรอยอารยธรมในอดีต

 

ปราสาทเมืองไผ่

เครดิตภาพ : joythay.blogspot.com

ปราสาทเมืองไผ่

เครดิตภาพ : joythay.blogspot.com

 

ปราสาทเมืองไผ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ โดยในอดีต มักจะเรียกชื่อตามชื่อเมือง

ซึ่งบริเวณนี้ จะเป็น เมืองไผ่ สันนิษฐานว่า มีอายุตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 12-14

โดยในปี พ.ศ. 2500 ทางกรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานแห่งชาติ และทำการขุดสำรวจ

พบวัตถุโบราณหายาก ทั้งพระพุทธรูปศิลปกรรม สมัยทวาราวดีอันวิจิตร เสมาธรรมจักร สลักจากศิลาเขียว

เทวรูปสมัยลพบุรี วัตถุโบราณเหล่านี้ ถูกขนย้ายไปไว้ที่  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร แล้ว

 

ปราสาทเมืองไผ่

เครดิตภาพ : joythay.blogspot.com

ปราสาทเมืองไผ่

เครดิตภาพ : joythay.blogspot.com

 

สิ่งน่าสนใจ ก็คือ เจดีย์โบราณสมัยทวาราวดี สร้างด้วยอิฐ ก่อทับกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขยื่นออกมา 4 มุม

แกะสลักลวดลายดอกไม้ ลายเครือวัลย์ และรูปคน ภายในเมืองพบหลักฐาน ที่อยู่อาศัยของมนุษย์

เพราะพบศาสนสถาน อยู่กลางเมือง เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐาน

 

เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท.สระแก้ว โทร.0 3731 2282, 0 3731 2284

 

การเดินทาง จากอำเภออรัญประเทศ จะผ่านหอนาฬิกา ไปทางถนนราษฎร์อุทิศ แล้วเลี้ยวขวา

ทางแยกไปทางบ้านหนองเทา (อรัญประเทศ – เมืองไผ่) ประมาณ 7 กิโลเมตร จนถึงตำบลเมืองไผ่

จะเห็นป้ายอยู่ซ้ายมือ ขับไป 400 เมตร

 

 


Shares
 • 781
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  781
  Shares