Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศาลเจ้าแม่สองนาง ที่เที่ยวอินเทรนด์ จังหวัดบึงกาฬ ตำนานความเชื่อ และความศรัทธา เกี่ยวกับเจ้าแม่สองนาง

ที่สืบทอดเล่าขานต่อกันมาของชาวบ้าน จังหวัดบึงกาฬ หากมีโอกาสได้ไปเยือน ควรหาโอกาสไปกราบไหว้

เพื่อความเป็นสิริมงคล และแคล้วคลาดปลอดภัย จากการเดินทาง

 

ศาลเจ้าแม่สองนาง

เครดิตภาพ : thai-tour.com

 

ศาลเจ้าแม่สอง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ใกล้กับ โรงพยาบาลบึงกาฬ ศาลศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความเชื่อว่า

ในอดีตชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง มักจะเสียชีวิต ปีละหลายคน ชาวบ้านส่วนใหญ่ จึงเชื่อว่า

เป็นการกระทำ ของเทพเจ้าทางน้ำ และจัดให้มีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง

เพื่อขอให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง และคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตราย

 

ศาลเจ้าแม่สองนาง

เครดิตภาพ : thai-tour.com

 

ลักษณะของศาลเจ้าแม่สองนาง สร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมทรงไทย ตัวอาคารเน้นสีทอง และสีแดงตัดกัน

ปัจจุบัน มีการบูรณะ ให้มีรั้วกั้นรอบ สี่มุมเสารั้ว มีโคมไฟประดับสวยงาม ภายในศาลเจ้าแม่สองนาง จะเห็นรูปเคารพ

อันเป็นตัวแทน ของเจ้าแม่สองนาง มีลักษณะเป็นผู้หญิงผมยาว เกล้าผมมวย ทิ้งชายผมข้างหนึ่งระบ่ามาข้างหน้า

แต่งกายห่มสไบ นุ่งซิ่นไทยอีสาน เป็นรูปยืนขนาบข้าง ตรงกลางเป็นรูปสองนางสีทอง

 

ศาลเจ้าแม่สองนาง

เครดิตภาพ : thai-tour.com

 

ทางจังหวัดบึงกาฬ จัดให้มีพิธีบวงสรวง และเซ่นไหว้เจ้าแม่สองนาง ในช่วงเดือน 6 เป็นประจำทุกปี

เพื่อแสดงความกตัญญู ต่อบรรพบุรุษของตน รวมทั้งร้องขอความอุดมสมบูรณ์ และความสันติสุข

โดยจะมีผู้นับถือ ทั้งชาวไทย ลาว และเวียดนาม มาร่วมงานแข่งขันเรือจนแล้วเสร็จ

จะมีพิธีการทรงเจ้า และอันเชิญเจ้าแม่สองนาง ไปที่ศาล

 

เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท.บึงกาฬ โทร. 0 4232 5406-7

 

การเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว ขับไปบน ถนนสำราญชายโขง ศาลเจ้าแม่สองนางจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง

ติดกับท่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดมุกดาหาร

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •