อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ จังหวัดหนองบัวลำภู อุทยานฯชื่อดัง เต็มไปด้วยความสวยงามทางธรมชาติ

ไม่ว่าจะเป็นภูเก้า ภูพานคำ และวัดพระพุทธบาทภูเก้า นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ

ท่ามกลางบรรยากาศของป่าเขาลำเนาไพรตลอดเส้นทาง

 

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

เครดิตภาพ : dub1964.bloggang.com

 

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ  ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภู ครอบคลุมพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดอุดรธานี

และตอนบนของจังหวัดขอนแก่น ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2528 เป็นพื้นที่ในบริเวณที่ราบสูง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 322 ตารางกิโลเมตร

 

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

เครดิตภาพ : dub1964.bloggang.com

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

เครดิตภาพ : dub1964.bloggang.com

 

ภายในอุทยานฯ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ ภูพานคำ เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ อยู่ในแนวเทือกเขาภูพาน

เรียงตัวยาวตั้งแต่ทิศออกเฉียงเหนือจรดทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในพื้นที่ยังมีจุดชมวิวช่องเขาขาด

เป็นจุดชมทัศนียภาพของพระอาทิตย์ยอดนิยมเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ที่มีความสวยงาม

ตั้งอยู่ก่อนถึงทางเข้าที่ทำการอุทยานฯ 100 เมตร

 

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

เครดิตภาพ : touronthai.com

 

นักท่องเที่ยวนิยมมาพักแรมกางเต็นท์ บริเวณทะเลสาบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์

ภูพานคำ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและแหล่งตกปลาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอีกด้วย

 

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

เครดิตภาพ : geilerbkk.multiply.com

 

สถานที่อีกแห่งน่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ ภูเก้า ประกอบด้วยภูเขา 9 ลูกได้แก่ ภูเมย, ภูฝาง, ภูหัน, ภูค้อหม้อ, ภูขุมปูน, ภูชั้น,

ภูเพราะ, ภูลวกและภูวัด ภูทั้ง 9 ลูกนี้มีสัณฐานคล้ายกะทะหงายโดยมีที่ราบอยู่ตอนกลาง

สันนิษฐานบริเวณนี้เคยเป็นซากภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ดังนั้นพื้นที่บางส่วนจึงเป็นเทือกเขาสองชั้น

โดยจะมีถ้ำ น้ำตก และหินรูปทรงแปลกแทรกตัวอยู่กลางป่าไม้  อาทิ ถ้ำพลาไฮ ภายในมีภาพเขียนรูปฝ่ามือ

และภาพแกะสลักของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และหอสวรรค์  เป็นจุดชมวิวบนลานหินสูงประมาณ 9 เมตร

ด้านบนมีศาลาสีขาว ให้นั่งชมวิวทะเลสาบเขื่อนอุบลรัตน์ และแนวเทือกเขาภูพานคำ

 

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

เครดิตภาพ : geilerbkk.multiply.com

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

เครดิตภาพ : geilerbkk.multiply.com

 

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ยังมีวัดพระพุทธบาทภูเก้า ภายในมีบ่อน้ำธรรมชาติ ผุดออกมาจากลานหินทรายตลอดเวลา

ใกล้เคียงกันปรากฏรอยเท้าคน และสุนัขขนาดใหญ่สลักบนหิน โดยมีความเกี่ยวโยงกับนิทานพื้นบ้านเรื่อง

พระสุพรหมวิโมขากับหมาเก้าหาง ตามผนังถ้ำบริเวณวัดยังมีภาพเขียนสี และภาพสลักสมัยก่อนประวัติศาสตร์

 

เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

ค่าเข้าชม คนไทย ผู้ใหญ่ 20 บาทต่อคน, เด็ก 10 บาทต่อคน

 

ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาทต่อคน,  เด็ก 50 บาทต่อคน

 

โทร. 0 4295 6528, 08 1221 0764

 

การเดินทาง : จากหนองบัวลำภู ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2146 (หนองบัวลำภู-โนนสัง) ประมาณ 40 กิโลเมตร

ขับไปจนถึงสามแยกบ้านโสกจาน จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นสายบ้านโสกจาน-เขื่อนอุบลรัตน์

ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ