แหล่งโบราณคดีภูผายา จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นภูเขาหินปูน แยกตัวออกมาจาก เทือกเขาภูพาน

มีอายุใกล้เคียงกับภาพเขียน ภายใน อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ท่องเที่ยว ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่มีจุดเด่นอยู่ตรง ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ บนผนังถ้ำ

 

แหล่งโบราณคดีภูผายา

เครดิตภาพ : nppao.go.th

 

แหล่งโบราณคดีภูผายา ตั้งอยู่ทางเหนือของ บ้านนาเจริญ ตำบลดงมะไฟ ภายในมีภาพเขียนสี สมัยก่อนประวัติศาสตร์

ปรากฏตามผนัง ถ้ำภูผายา เป็นจำนวนหลายส่วน สันนิษฐานว่า ภาพเขียนสี มีอายุระหว่าง 2,000-3,000 ปี

ใกล้เคียงกับอายุของภาพเขียนที่ค้นพบที่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี

 

แหล่งโบราณคดีภูผายา

เครดิตภาพ : nppao.go.th

 

ภายในถ้ำบริเวณ ถ้ำล่าง จะพบกลุ่ม ภาพเขียนสีแดงบนผนังถ้ำ มีลักษณะผิวเรียบยาว ประมาณ 5 เมตร

ประกอบด้วยลวดลายเรขาคณิต ภาพสัตว์ ภาพฝ่ามือ

 

แหล่งโบราณคดีภูผายา

เครดิตภาพ : esan108.com

 

ถัดไปบริเวณถ้ำบน จะมีภาพเขียนสีแดง กระจายอยู่เป็นกลุ่ม เห็นได้ชัดเจนว่าเป็น ภาพสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ภาพคน

ภาพสัตว์เลื้อยคลาน ภาพโครงร่างสัตว์ขนาดใหญ่  ส่วนใหญ่ลักษณะของภาพเขียน จะคล้ายคลึงกับภาพ ที่พบบริเวณผาลาย

มณฑลกวางสี ประเทศจีน นอกจากนี้พื้นที่บริเวณถ้ำผายา ยังมีสำนักสงฆ์ อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านตั้งอยู่ด้วย

 

เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท.หนองบัวลำภู โทร. 0 4281 2812, 0 4281 1405

 

การเดินทาง จากตัวเมืองหนองบัวลำภู ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 210 (หนองบัวลำภู-วังสะพุง)

จากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 2097 ขับไปจนถึงอำเภอสุวรรณคูหา

แล้วใช้เส้นทางอำเภอสุวรรณคูหา-บ้านนาเจริญ ก็จะถึงแหล่งโบราณคดีภูผายา