ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่มีความสวยงาม

นอกจากนั้นยังเป็นการจารึกเหตุการณ์ครั้งสำคัญของวีรกษัตริย์ไทย

เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชให้กับประเทศไทยได้สำเร็จ

 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เครดิตภาพ : nppao.go.th

 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวลำภู ตำบลลำภู สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์

เทิดพระเกียรติกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่เคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองหนองบัวลำภู

จนทำให้เมืองหนองบัวลำภูถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย เมื่อครั้นพระองค์ทรงเสด็จนำกองทัพสู้รบ

ที่ตำบลหนองบัวลำภู  ในปี พ.ศ. 2117

 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เครดิตภาพ : nppao.go.th

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เครดิตภาพ : Thapanun Mahisanun

 

ดังนั้นพระยาอุดรธานีศรีโขมสาครเขต อดีตเจ้าเมืองอุดรธานี ร่วมกับชาวบ้านหนองบัวลำภู

จึงได้ร่วมกันสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้น บริเวณฝั่งตะวันออกริมฝั่งหนองบัวลำภู

และสร้างรูปเหมือนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประทับยืน พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ

ออกแบบโดยกรมศิลปากร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติวีรกษัตริย์ไทย

 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เครดิตภาพ : Thapanun Mahisanun

 

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าชม และสักการะได้ โดยทุกวันที่ 25 มกราคมของทุกปี

มักจะมีงานเฉลิมฉลองและพิธีถวายสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วย

 

เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

การเดินทาง  จากเมืองหนองบัวลำภู ขับไปเส้นทางเดียวกับไปที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ศาลจะตั้งอยู่ใจกลางเมืองริมหนองน้ำ