Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศาลหลักเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวในจังหวัดทางภาคอีสาน

ไม่ควรพลาดแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์รวมความเคารพและศรัทธาอันมีเรื่องราว และความเชื่อ

ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพระพุทธโพธิ์ทอง และท้าวเวสสุวรรณ

 

ศาลหลักเมืองอุดรธานี

เครดิตภาพ : facebook.com/katySlimClub

 

ศาลหลักเมืองอุดรธานี หรือเรียกว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอุดรธานี ตั้งอยู่บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2502  โดยได้อัญเชิญดวงพระวิญญาณของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2436 มาสถิตย์ ณ เสาหลักเมืองด้วย

ต่อมาได้ปรับปรุงสร้างศาลาหลังใหม่ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยในขณะนั้น นายวิชัย ทัศนเศรษฐ

เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้อัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ สัญลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี

มาประดิษฐานคู่กับอาสน์ศาลหลักเมืองใหม่

 

ศาลหลักเมืองอุดรธานี

เครดิตภาพ : facebook.com/katySlimClub

ศาลหลักเมืองอุดรธานี

เครดิตภาพ : facebook.com/katySlimClub

ศาลหลักเมืองอุดรธานี

เครดิตภาพ : facebook.com/katySlimClub

 

องค์เสาหลักเมืองทำจากไม้คูณยาว 5 เมตร และฝังลึกลงไป 3 เมตร โดยได้บรรจุแผ่นยันต์ แก้วแหวน เงิน และทอง

จำนวนมากลงไปไว้ใต้ฐาน เพื่อเป็นสิริมงคล ส่วนอาคารของศาลหลักเมืองเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์

ผสมผสานศิลปะทางภาคอีสาน

 

ศาลหลักเมืองอุดรธานี

เครดิตภาพ : facebook.com/katySlimClub

 

บริเวณใกล้กัน ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ อันเป็นที่เคารพและเลื่อมใสบูชา ได้แก่ หลวงพ่อพระพุทธโพธิ์ทอง

อัญเชิญมาจากวัดร้างบ้านเพียปู่ อำเภอไชยวาน เชื่อว่าจะทำให้ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน

หลังจากขอพระแล้วให้ไปเก็บใบโพธิ์ที่ร่วง เพื่อนำกลับไปบูชา ดังนั้นนักท่องเที่ยวสามารถมาสักการะ

และกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 ได้ในหนเดียว โดยมีเคล็ดลับว่า หากเข้าประตูไหนให้ออกประตูนั้น

จะทำให้การขอพรได้อนิจสงค์มากขึ้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท.อุดรธานี โทร.0 4232 5406-7

 

การเดินทาง พิกัด : 17.413396, 102.787622  สามารถมาได้หลายเส้นทาง ให้ขับมาจนถึงถนนพานพร้าว

หรือถนนอธิบดี ขับไปจนถึงทุ่งศรีเมือง ก็จะเห็นศาลหลักเมืองอุดรธานี ทางด้านซ้ายมือ

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •