Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์ จังหวัดปราจีนบุรี  แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

เป็นสถานที่ที่สร้างความทรงจำที่มีคุณค่า และมีความสำคัญต่อชาวจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5

จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน จากกรมศิลปากร

 

อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์

เครดิตภาพ : campaignactivity.com

 

อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์  ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะลายพระหัตถ์ศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ

โดยเป็นอนุสาวรีย์ ที่แสดงถึงลายพระหัตถ์ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เมื่อครั้นเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองปราจีนบุรีในปี พ.ศ.2451

 

อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์

เครดิตภาพ : campaignactivity.com

อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์

เครดิตภาพ : campaignactivity.com

อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์

เครดิตภาพ : kaentong.com

 

สิ่งน่าสนใจก็คือ แผ่นศิลาแลงพระหัตถ์จารึกพระปรมาภิไธย ซึ่งเป็นโบราณสถาน เทวาลัยสมัยลพบุรี

มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 ภายหลังกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์ เป็นโบราณสถานแห่งชาติ

ในปีพ.ศ.2524  ปัจจุบันคงเหลือให้เห็นเพียงฐานก่อด้วยศิลาแลง และมีการสร้างมณฑปครอบเอาไว้

ภายในประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 5

 

อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์

เครดิตภาพ : kaentong.com

 

ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีความงดงาม ทางสถาปัตยกรรม

ของอนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์ เหมาะมาสักการะและเยี่ยมชม

 

เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท.ปราจีนบุรี โทร. 0 3721 3211, 0 3721 4081

 

การเดินทาง จากตัวเมืองปราจีนบุรี ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3069 สายปราจีนบุรี-ศรีมหาโพธิ

จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางบ้านโคกขวาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3070 (ศรีมหาโพธิ-ศรีมโหสถ) ประมาณ 1.5 กม.

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •