Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5 แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์

ลองไปสัมผัสความงดงามทางสถาปัตยกรรมที่หาดูยากในปัจจุบัน พร้อมสนุกกับการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

ร่วมไขปริศนาธรรม ย้ำเตือนใจมนุษย์

 

วัดแก้วพิจิตร

เครดิตภาพ : prachindaily.com

 

วัดแก้วพิจิตร ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาแม่น้ำปราจีนบุรี เป็นวัดนิกายธรรมยุติแห่งแรกของปราจีนบุรี

สร้างขึ้นโดยนางแก้ว ประสังสิต (ประมูล โภคา) ภรรยาขุนประมูลภักดี เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

เดิมพระอุโบสถ ประดิษฐานรอยพระพุทธจำลอง ต่อมาปีพ.ศ. 2461 ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่พร้อมพระประธานปางอภัยทาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ได้พระราชทานชื่อใหม่ว่า หลวงพ่ออภัยวงศ์ หรือหลวงพ่ออภัย เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โดยเชื่อกันว่า หากได้มาขอพรจะได้รับการให้อภัย ไม่มีศัตรู

 

วัดแก้วพิจิตร

เครดิตภาพ : prachindaily.com

วัดแก้วพิจิตร

เครดิตภาพ : prachindaily.com

 

สิ่งน่าสนใจภายในวัดแก้วพิจิตร ก็คือความงดงามของพระอุโบสถ ซึ่งผสมผสานศิลปะแบบไทย จีน ยุโรปและเขมร

มาผสมผสานกันได้อย่างสวยงาม ซึ่งเป็นเพียงสถานที่เดียวในประเทศไทย ด้านในพระอุโบสถชมภาพวาดบนแผ่นผ้า

บอกเล่าเรื่องราวพระพุทธศาสนา ฝีมือช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ 6

 

วัดแก้วพิจิตร

เครดิตภาพ : prachindaily.com

 

ขณะเดียวกันยังได้สนุก และถอดปริศนาธรรม อันเกิดจากความชาญฉลาดของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ซึ่งต้องการสร้างไว้เพื่อเตือนใจมนุษย์ด้วยกัน อาทิ นาฬิกาไม่ยอมเที่ยงอยู่ที่ซุ้มประตูเรือนแก้ว

ปริศนาธรรมด้านการปกครอง

 

วัดแก้วพิจิตร

เครดิตภาพ : prachindaily.com

วัดแก้วพิจิตร

เครดิตภาพ : prachindaily.com

 

ส่วนบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถจะพบอาคารเรียน ศิลปะกรีกโรมันดูแปลกตา ทางวัดจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

ภายในมีหินลายพระหัตถ์ ภาพถ่าย สิ่งของเครื่องใช้ในอดีต โดยระหว่างการเดินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

จะมีคติธรรมให้อ่านเตือนสติ

 

เปิดทุกวัน เลา 08.30 – 17.00 น.

 

โทร. 0 3721 2795, 08 1481 1740, 08 1650 0327

 

การเดินทาง จากถนนพหลโยธิน ใช้เส้นหลวงหมายเลข 1 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 305 (เส้นรังสิต-องครักษ์-นครนายก)

เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 33 (ไปทางอำเภอปากพลี) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 319 (ไปปราจีนบุรี)

เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทศบาลดำริ ขับต่อไปจนถึงวัดแก้วพิจิตร

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •