พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน จังหวัดเลย ผีตาโขน เอกลักษณ์เด่นประจำจังหวัด ใครที่ชอบมาเที่ยวประเพณีผีตาโขนที่จัดขึ้นทุกปี

ไม่ควรพลาดมาเที่ยวสถานที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับผีตาโขนมากที่สุด นอกจากจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นแล้ว

ยังได้ความสนุก และรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น

 

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

เครดิตภาพ : taorn.bloggang.com

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

เครดิตภาพ : taorn.bloggang.com

 

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน  อยู่ในบริเวณวัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย เป็นสถานที่ให้ความรู้ ด้านประเพณี วัฒนธรรม

และการละเล่นที่เรียกว่า ผีตาโขน ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดมาแต่โบราณ มาจากการสวมหน้ากากคล้ายหัวโขน

บางคนเรียกว่า ผีตาขน ผีตามคนจนเพี้ยนเป็นผีตาโขน

 

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

เครดิตภาพ : busbuddythailand

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

เครดิตภาพ : busbuddythailand

 

ภายในพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ออกแบบให้เป็นเรือนไม้ ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาของเมืองด่านซ้าย

เทศกาลผีตาโขน และการทำหน้ากากผีตาโขน โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกห้องเมืองด่านซ้าย

และพระธาตุศรีสองรัก แสดงประวัติศาสตร์ของด่านซ้ายเมื่อ 400 ปีที่ผ่านมา รวมถึงประวัติตำนานพระธาตุศรีสองรัก

 

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

เครดิตภาพ : busbuddythailand

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

เครดิตภาพ : busbuddythailand

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

เครดิตภาพ : sadoodta.com

 

ห้องส่วนที่ 2 เป็นห้องผีตาโขน แสดงเกี่ยวกับงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ส่วนห้องที่ 3 เป็นห้องสื่อวิดีทัศน์

และนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอด่านซ้าย อาหารพื้นเมือง และบุคคลสำคัญของด่านซ้าย ตามด้วยห้องที่ 4

ว่าด้วยเรื่องของดีเมืองด่านซ้าย อาทิ สมุนไพรพื้นบ้าน

 

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

เครดิตภาพ : sadoodta.com

 

ส่วนห้องที่ 5 เป็นการชมสาธิตการทำหน้ากากผีตาโขน งานศิลปะพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ ส่วนหัวทำจากหวดนึ่งข้าวเหนียว

ส่วนหน้าทำจากโคนมะพร้าวแล้วเจาะช่องตา สำหรับจมูกทำจากไม้นุ่นซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน ซึ่งจะในทุกวันเสาร์และอาทิตย์

 

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

เครดิตภาพ : sadoodta.com

 

ส่วนสุดท้ายเป็นร้านขายของที่ระลึก อาทิ หน้ากากผีตาโขนจิ๋ว เซรามิกรูปผีตาโขน แม่เหล็กติดตู้เย็น

มีให้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ  มาชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนกันแล้ว ใครอยากชมประเพณีการละเล่นผีตาโขน

หากมีโอกาสแนะนำให้ไปเที่ยวได้ให้สักครั้ง เพราะจัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น

 

เปิดให้เข้าชม เวลา 09.00 – 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท.เลย โทร.0 4281 2812

 

การเดินทาง  ด้วยรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 21 จากจังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังจังหวัดเลย จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 2014

ไปยังอำเภอด่านซ้าย ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2013 จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 2114

เข้าสู่ถนนแก้วอาสาจนถึงวัดโพนชัย พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนจะอยู่ด้านใน