Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ปราสาทเขาน้อย จังหวัดสระแก้ว สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากร

นับว่าเป็นสถานที่ที่มีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และยังคงค่อนข้างจะสมบูรณ์

หากมีโอกาสควรไปชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ราวพุทธศตวรรษที่ 12

 

ปราสาทเขาน้อย

เครดิตภาพ : rakpangsida.net

ปราสาทเขาน้อย

เครดิตภาพ : iamvisitor.com

 

ปราสาทเขาน้อย หรือปราสาทเขาน้อยสีชมพู ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยสีชมพู บ้านคลองน้ำใส ตำบลคลองน้ำใส

อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยเขาน้อยสีชมพู เป็นเขาหินปูนสูงประมาณ 130 เมตร

หากจะขึ้นไปชมปราสาทเขาน้อย จะมีบันไดทางขึ้น 254 ขั้น หรือนั่งรถอ้อมเขาน้อยสีชมพูไปประมาณ 1 กิโลเมตร

แล้วเดินเท้าต่อขึ้นไปอีก 250 เมตร

 

ปราสาทเขาน้อย

เครดิตภาพ : rakpangsida.net

ปราสาทเขาน้อย

เครดิตภาพ : iamvisitor.com

 

ปราสาทเขาน้อยสันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 12 เชื่อว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู

ลักษณะของตัวปราสาทเป็นโบราณสถานไม่ก่ออิฐสอปูน ประกอบด้วย ปราสาทก่อด้วยอิฐ 3 หลัง

ได้แก่  ปรางค์ทิศเหนือ, ปรางค์องค์กลาง และวิหารทิศใต้ ปัจจุบันเหลือเพียงปรางค์องค์กลางที่ยังมีสภาพสมบูรณ์

ส่วนปรางค์ทางทิศเหนือ และวิหารทิศใต้เหลือเพียงฐานเท่านั้น

 

ปราสาทเขาน้อย

เครดิตภาพ : iamvisitor.com

 

โดยในปี พ.ศ. 2478 ปราสาทเขาน้อยได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากร

และได้สำรวจขุดพบโบราณวัตถุ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา ทับหลังหินทราย 5 ชิ้น สิ่งสำคัญของการขุดพบครั้งนี้

ก็คือ จารึกเขาน้อย แผ่นจารึกบอกอายุการสร้างปราสาทระบุว่า ปราสาทสร้างขึ้นราวมหาศักราช 559

ซึ่งตรงกับ พ.ศ.1180 เป็นจารึกที่ระบุศักราชเก่าที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้โบราณวัตถุทั้งหมดที่ได้มีการขุดพบ

ปัจจุบันถูกเก็บรักษาและตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

 

เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ จากถนนทหารร่วมจิตร ใช้เส้นทางหมายเลข 3067 ขับไป 500 เมตร

แล้วเลี้ยวซ้ายไปอีก 12 กิโลเมตร จะผ่านวัดเขาน้อยสีชมพู อยู่ทางขวามือ ให้ขับเลยวัดไปจนถึงทางแยก

แล้วเลี้ยวขวาขับขึ้นเขาไป 1 กิโลเมตร จะถึงที่จอดรถปราสาทเขาน้อยสีชมพู แต่ต้องเดินเท้าต่อไปอีก 250 เมตร

 

 


Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares