วัดถ้ำคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง วัดเก่าแก่บนเชิงเขาคูหาสวรรค์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ในฐานะเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัด และยังเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ไทย

และเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์โปรดในการเสด็จมาเยือน

 

วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วัดถ้ำคูหาสวรรค์

 

วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดคูหาสูง หรือวัดสูง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเชิงเขาหัวแตก

ตำบลคูหาสวรรค์ ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นสมัยใด และใครเป็นผู้สร้าง แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในจังหวัดพัทลุง และเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์

และเชื้อพระวงศ์โปรดในการเสด็จอยู่เสมอ

 

วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วัดถ้ำคูหาสวรรค์

 

นอกจากบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบภายในวัด ไฮไลต์น่าสนใจอยู่ตรง ถ้ำคูหาสวรรค์ หรือถ้ำน้ำเงิน หรือถ้ำพระ

บริเวณด้านหน้าถ้ำมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อทรงจารึกไว้ว่า จ.ป.ร.108 บริเวณหน้าถ้ำ

และเมื่อปี พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จประพาสถ้ำคูหาสวรรค์

ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.และ สก. ลงวันที่ 17.3.2502 ไว้

 

วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วัดถ้ำคูหาสวรรค์

 

ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ และพระพุทธรูปปูนปั้นองค์เล็กทำจากดินเหนียว

วางเรียงแถวด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก รวมทั้งหมด 37 องค์ ประดิษฐานอยู่ตามผนังถ้ำ

นอกจากนี้ภายในวัดถ้ำคูหาสวรรค์ยังมีสถานที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ พระพุทธบาทจำลอง และถ้ำนางคลอด

 

วัดถ้ำคูหาสวรรค์

 

การเดินทาง  ด้วยรถยนต์ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงประมาณ 800 กิโลเมตร

ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4047 เส้นทางเดียวกับเขาอกทะลุ ขับไปประมาณ 6 กิโลเมตร

จากนั้นจะเข้าสู่บนถนนคูหาสวรรค์ ใกล้ๆ ตลาดพัทลุง แล้วจะเจอทางเลี้ยวซ้ายบริเวณเขาหัวแตก

ซึ่งเป็นทางไปสู่วัดถ้ำคูหาสวรรค์

 

เครดิตภาพ : nectec และ pantip